Odblokování systému pomocí PIN kódu

Majitelé motocyklů vybavených továrním bezpečnostním systémem, se mohou občas dostat do situace, kdy bezpečnostní systém nelze odblokovat pomocí přívěšku (dále jen FOB). Tato malá nepříjemnost vás může potkat v blízkosti silnějších vysílačů, antén, ale i na některých benzinových pumpách. Pro tyto situace, je možné motocykl odblokovat pomocí zadání PIN kódu. Stejným postupem se motocykl odblokuje i v případě že FOB ztratíte. PIN je volitelný, a většinou Vám ho nastavuje prodejce při předávání motocyklu. Vždy je také prodejcem zaznamenán do malé kartičky s návodem na obsluhu bezpečnostního systému. U novějších motocyklů je PIN zapsán do servisní knížky.  Kód se dá také kdykoliv změnit dle vašeho uvážení (např. při ztrátě servisní knížky apod.). Doporučujeme si PIN zapsat do mobilního telefonu, protože ten na rozdíl od servisní knížky máme s sebou téměř vždy.

Postup:

Pro motocykly s FOBem který je nutné stisknout.

  1. Otočit zapalování do parkovací polohy (ACC)
  2. Stisknou obě tlačítka blikačů najednou (kontrolka alarmu se rychle rozbliká)
  3. Levým tlačítkem blinkrů zadáváme číslo PINu. Pravé tlačítko používáme k jeho potvrzení (funkce „Enter“). Po potvrzení posledního 5. čísla PINu, se kontrolka rozsvítí.
  4. Motocykl je odblokován
  5. Otočíme zapalování do polohy IGNITION.

 

Pro motocykly s novějším typem FOBu (bez možnosti stisknutí)

  1. Otočit zapalování do IGNITION
  2. Stisknou obě tlačítka blikačů najednou (kontrolka alarmu se rychle rozbliká)
  3. Na počítadle kilometrů se objeví 5x pomlčka.
  4. Levým tlačítkem blinkrů zadáváme číslo PINu. Pravé tlačítko používáme k jeho potvrzení (funkce „Enter“). Zadaná čísla jsou zobrazována na počítadle ujetých kilometrů. Po potvrzení posledního 5. čísla PINu, se kontrolka rozsvítí.
  5. Motocykl je odblokován.