Informace o výpisech pro STK

Při individuálním dovozu motocyklů Harley-Davidson®, které jsou vyrobeny podle specifikací pro domácí, tedy US trh, ale i někdy i pro H-D® Japan a jiné země mimo EU, může docházet k rozdílům a odchylkám v technických údajích oproti motocyklům vyráběných ve specifikaci, která odpovídá příslušným předpisům EU, respektive ČR. Některá technická data "mimoevropských" modelů nemá H-D® Czech Republic ani H-D® Europe k dispozici, proto pro vystavení/doplnění výše zmiňovaného Výpisu požaduje akreditovaný zástupce (H-D® Czech Rep.) jako podklad k vyřízení žádosti o výpis pro STK, "Protokol o prohlídce u autorizovaného dealera H-D®", který poslouží jako ověření fyzického stavu a provedení předmětného motocyklu. Tento úkon mohou provádět pouze autorizovaní dealeři, neboť mají k dispozici jak odborný personál, tak servisní zázemí, bez kterého nelze prohlídku provést.

Po fyzickém přistavení motocyklu žadatelem provede autorizovaný dealer prohlídku. Ta je zpoplatněna částkou 10.000,- Kč včetně DPH.

1. Pokud provedení motocyklu odpovídá příslušným předpisům pro provoz na území ČR, resp. EU, vystaví dealer po provedení prohlídky protokol, ve kterém uvede, že dotyčný motocykl plní podmínky pro provoz na území ČR. 

Dealer poté žádost o Výpis postoupí dále do H-D® Czech Rep.,kde  bude Výpis vystaven. Tento Výpis je zpoplatněn částkou 3600,- včetně DPH. Celá dokumentace se vrací k příslušnému dealerovi a ten dokumenty předá majiteli motocyklu.

2. Pokud provedení motocyklu neodpovídá příslušným předpisům pro provoz na území ČR, doporučí dealer žadateli úpravy, které je třeba provést, aby stroj příslušným předpisům odpovídal. Poté tyto úpravy dealer na náklady žadatele provede, a vystaví protokol, ve kterém uvede, že dotyčný motocykl plní podmínky pro provoz na území ČR.

Žádost o Výpis poté dealer postoupí dále do H-D® Czech Rep,  kde  bude Výpis za výše uvedených podmínek vystaven, celá dokumentace se vrací k příslušnému dealerovi a ten dokumenty předá majiteli motocyklu.

Výše uvedený postup se týká VŠECH motocyklů Harley-Davidson®, na které STK nebo jiný žadatel požaduje doplnit technické údaje, lhostejno, o jaký modelový či výrobní rok se jedná.